Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2014

Wednesday, July 02, 2014


CONTOH JAWAPAN TUGASAN SEJARAH PT3 2014
SILA HURAIKAN CONTOH ISI PENTING DI BAWAH DENGAN AYAT SENDIRI

CONTOH JAWAPAN TUGASAN GEOGRAFI  PT3 2014 ? [ KLIK SINI ]

ADAPTASI & SUMBER DARIPADA melvister.comcikguhailmi.com CikBalqis

1. Tajuk rencana : Perpaduan Kaum di Malaysia
2. Nama penulis : Nama calon
3. Isi kandungan : (bahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki)
(semua isi kandungan di bawah hanya cadangan sahaja. huraikan semua isi kandungan yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis. anda perlu menghuraikan mengikut ayat anda sendiri)

(a) Pengenalan
(menjelaskan tentang isu-isu perpaduan kaum secara umum)
 • · Dasar pecah dan perintah British
 • · Sistem pendidikan zaman British
 • · Pendudukan Jepun
 • · Peristiwa 13 Mei
 • · Isu agama dan budaya- trend terkini
(b) Kepentingan perpaduan kaum
 • · mewujudkan masyarakat harmoni dan aman
 • · memelihara kedaulatan Negara
 • · mewujudkan perasaan cinta kepada Negara / patriotisme
 • · meningkatkan imej Negara di mata dunia
 • · membangunkan ekonomi negara
 • · mengekalkan kestabilan politik
 • · membina masyarakat yang saling menghormati
(c) Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum
(huraikan sejarah peristiwa yang berlaku pada setiap faktor di bawah)
 • · Peristiwa 13 Mei
 • · Sistem pendidikan penjajah/ sekolah vernakular
 • · Penubuhan parti politik
 • · Isu perkauman (bahasa, budaya, pendidikan, agama, kerakyatan)
 • · Dasar pendidikan kebangsaan
(d) Cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum
(huraian cabaran di bawah mengikut ayat anda sendiri)
 • · kewujudan pelbagai aliran sekolah
 • · parti politik berasaskan kaum
 • · kesan dasar penjajahan british
 • · Sikap individulistik dalam masyarakat
 • · Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif
 • · Campurtangan kuasa luar
(e) Langkah-langkah untuk mengekal dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia
(huraikan setiap langkah-langkah di bawah)
 • · Kempen kerajaan
 • · Program RIMUP
 • · Gotong royong
 • · Rumah terbuka
 • · Sambutan perayaan
 • · Program sukan
 • · Slogan 1 Malaysia
 • · Aktiviti kokurikulum
(f) Membuat rumusan
(rumusan anda hendaklah dibuat berdasarkan isi kandungan yang telah anda huraikan. perlu menggunakan ayat anda sendiri)

Pengetahuan
 • · Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin
 • · Berdasarkan peristiwa sejarah lama (apa peristiwanya) kita wajar ……..
 • · Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara
Iktibar
 • · Bersatu padu , bertolak ansur, hormat menghormati antara sesama angota masyarakat
Harapan (saya berharap agar…..)
 • · Sentiasa mematuhi undang-undang / peraturan
 • · Tidak terpengaruh dengan anasir luar
 • · Menghargai jasa tokoh
(g) Sumber rujukan
(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
 • buku 
 • internet 
 • akhbar 
 • majalah 
 • orang sumber 
a. Buku
 • Lofti Ismail,1988.Sejarah Malaysia 1400 - 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.Bhd.
 • Mohamad Noordin Sopiee,1967.From Malayan Union to SingaporeSeparation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press.
b. Jurnal
 • Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” 
 • dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah . Bil 8, April 1979. 
 • Ishak bin Tadin,1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”,dalam JSEAH.Vol 1.Mac 1960. 
c. Ensiklopedia
Tajuk, jilid dan tahun.

d. Akhbar
Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5.

e. Orang Sumber
 • Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. 
 • Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak,68100 Selangor. 
g. VCD
Tajuk program, terbitan.

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

j.Majalah
Nama majalah, tarikh, tahun.

k. Sumber lain :
Jenis sumber, alamat/punca sumber.

Internet
 • http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm
 • http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.htm 


You Might Also Like

10 Like This Entry: